Chúng tôi là ai

LongAsia Group là một công ty đa quốc gia và đa ngành nghề, được thành lập tại Singapore với các công ty con kể từ năm 1999. Tập đoàn LongAsia hiện đang nắm giữ nhiều giấy phép quản lý tài chính quốc gia, Giấy phép OTC, Giấy phép loại 4 và loại 9 của Ủy ban chứng khoán và tương lai Hong Kong (SFC), Giấy phép thanh toán bù trừ và Giấy phép thành viên của hàng hóa Indonesia & Trao đổi phái sinh (ICDX).

Giá trị chúng tôi mang lại

Phân tích đưa ra tính hiệu tốt nhất
Tối ưu hóa dòng tiền đầu tư cho bạn
Thực thi và khớp lệnh nhanh chóng